Részvételi feltételek

A részvételre azok az amatőr sportolók jogosultak, akik tagjai egy nemzeti golfszövetséghez vagy egyéb golfszövetséghez tartozó golfklubnak.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a versenyek eredményeit a Mercedes‑Benz After Work Golf Cup weboldalán keresztül közzéteszik az interneten.

A Mercedes‑Benz After Work Golf Cup titkárságának jogában áll, hogy levélben, faxon vagy e-mailen tájékoztatást küldjön a versenysorozathoz kapcsolódó eseményekről.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a W&L Internationale Golf AG átadja a résztvevők címét a verseny szponzorainak.

A ranglista-nyeremények valamennyi nyertesének bizonyítékkal kell szolgálnia a nyeremény átadásának időpontjában aktuális hendikepet illetően. Ez különösen érvényes azoknak a ranglistáknak az esetében, amelyek felállítása hendikeposztályok szerint történik.

A ranglistákban csak a versenysorozat hivatalos időszakában elért versenyeredményeket veszik figyelembe (lásd a Ranglistákat). A W&L Internationale Golf AG, a Daimler AG és a részt vevő értékesítési partnerek munkatársai nem jogosultak nyereményekre. A nyeremények nem ruházhatók át és nem válthatók át készpénzre. Jogorvoslati eljárás nem indítható.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy az eseményről képek és videofelvételek (hanggal is) készülnek. A résztvevő kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a „saját képmáshoz való jogáról” (azokra is kiterjedően, amelyekhez hang is tartozik), átengedi azt a verseny szervezőjének, és hozzájárulását adja, hogy a Mercedes‑Benz After Work Golf Cup keretében való tájékoztatási és promóciós célokból képmását a későbbiekben felhasználják és közzétegyék.

A Daimler AG a résztvevők személyes adatait ezeknek a részvételi feltételeknek megfelelően gyűjti, dolgozza fel és használja fel, az évi, havi és heti nyeremények kisorsolásának és a szükséges e-mail-üzenetek küldésének céljából. Sorsolást követően a résztvevők adatait törlik, illetve zárolják, ha megőrzési kötelezettségek fennállnak. Ha a résztvevő a Daimler AG által a regisztrációs űrlapon rendelkezésre bocsátott adatvédelmi nyilatkozat szerint beleegyezését adta a kapcsolatfelvételhez, akkor erre az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései érvényesek.

A sorsolásokon való részvétel feltételei:

A Mercedes‑Benz After Work Golf Cup keretében kisorsolt nyeremények tekintetében nincs lehetőség jogorvoslati eljárás indítására. A nyeremények készpénzre nem válthatók át. Az esetleges nyeremények nem ruházhatók át, nem halaszthatók el és nem cserélhetők ki. A W&L Internationale Golf AG saját belátása szerint dönt a nyertesek meghatározásának módjáról.

A sorsoláson a Mercedes‑Benz After Work Golf Cup versenyre regisztrált minden olyan személy részt vehet, aki az adott sorsolási időszakban részt vett a sorozat egy versenyén.

A sorsolás keretében kiírt és a tényleges nyeremény közötti azonosságot illetően nem fogalmazható meg semmilyen igény.

A W&L Internationale Golf AG fenntartja a jogot arra, hogy esetenként helyettesítse a nyereményt az eredetivel megegyező vagy nagyobb értékű egyéb nyereménnyel (ún. helyettesítő nyeremény). Ez azt jelenti, hogy a helyettesítő nyeremény értéke legalább megegyezik az eredeti nyeremény értékével. Ugyanakkor a helyettesítő nyeremény hasonló termék vagy szolgáltatás is lehet.