Impresszum

Copyright © 2006-2024 by W&L Internationale Golf AG

Vállalkozás: W&L Internationale Golf Aktiengesellschaft

Székhely:
Golfanlage Am Alten Fliess
Am Alten Fliess 66
50129 Bergheim-Fliesteden
Németország

Igazgatóság: Ralph Ley, Klaus Finger
A felügyelőbizottság elnöke: Hanns H. Elwert
Cégjegyzékszám a kölni cégbíróságon: HRB 42889
Adószám.: DE 813360174
Héaazonosító szám: 224/5748/1025

Telefon: +49 (0) 2238 - 84669 14
Fax: +49 (0) 2238 - 84669 23
E-mail: info@awgc.com
Weboldal: www.awgc.com

ELGONDOLÁS, TERVEZÉS és MEGVALÓSÍTÁS

Tervezés:
Radikant

Corporate Design & Interactive Branding
Radikant GmbH
Schaafenstraße 25
50676 Köln
Németország
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 10
https://www.radikant.com

Webes ügynökség:
ruhmesmeile

ruhmesmeile GmbH
Schumannstr. 15
53113 Bonn
Németország
Telefon: +49 228 - 68 89 66 - 20

Schaafenstraße 25
50676 Köln
Németország
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 20
https://ruhmesmeile.com

Szoftverfejlesztés:
Taktsoft

Taktsoft GmbH
Mozartstr. 4-10
53115 Bonn
Németország
Telefon: +49 228 - 22 74 35 - 10
https://www.taktsoft.com

Jogi nyilatkozat/A sorsoláson való részvétel feltételei

A Mercedes‑Benz After Work Golf Cup keretében kisorsolt heti nyeremények tekintetében nincs lehetőség jogorvoslati eljárás indítására. A nyeremények készpénzre nem válthatók át. Az esetleges nyeremények nem ruházhatók át, nem halaszthatók el és nem cserélhetők ki. A W&L Internationale Golf AG saját belátása szerint dönt a nyertesek meghatározásának módjáról.

A sorsoláson a Mercedes‑Benz After Work Golf Cup versenyre regisztrált minden olyan személy részt vehet, aki az adott sorsolási héten részt vett a sorozat egyik versenyén.

Jogi nyilatkozat és a felelősség kizárása

1. Az internetes ajánlat tartalma

Ezeknek az oldalaknak a szerzője nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk naprakész jellegét, helyességét, teljességét vagy minőségét illetően. A szerző elhárít minden olyan kártérítési igényt, amely olyan anyagi vagy szellemi károkhoz kapcsolódik, amelyek a közzétett információk felhasználásának vagy fel nem használásának, illetve a hibás vagy hiányos információk felhasználásának tudhatók be, amennyiben a szerző szándékos vagy súlyos gondatlanságból származó hibája nem bizonyítható. Egyetlen ajánlat sem jelent szerződéses vagy más jellegű kötelezettségvállalást. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot az oldalak egyes részeinek vagy a teljes weboldal külön értesítés nélküli módosítására, kiegészítésére és törlésére, illetve a publikált tartalmak elérhetőségének ideiglenes felfüggesztésére vagy végleges megszüntetésére.

2. Hivatkozások és linkek

A szerző ellenőrzésén kívül eső egyéb weboldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) esetén a szerző felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a szerző e weboldalak tartalmát ismerte, és számára technikailag lehetséges és részéről elvárható volt, hogy megakadályozza az illegális tartalom felhasználását. A szerző kijelenti, hogy a hivatkozások hozzáadásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem voltak felismerhető illegális tartalmak. A hivatkozott/kapcsolódó oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzői jogaira vonatkozóan a szerzőnek semmiféle befolyása nincs. Emiatt kifejezetten elhatárolódik a hivatkozott/kapcsolódó oldalak minden olyan tartalmától, amelyek a hivatkozások hozzáadása után módosításra kerültek. Ez a kijelentés egyaránt vonatkozik a saját internetes tartalomban szereplő összes hivatkozásra és linkre, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvben, fórumokon és levelezőlistákon megjelenő külső bejegyzésekre. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, és különösképpen az ilyen módon közzétett információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért egyedül annak a webhelynek a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás mutat, nem pedig az, aki a mindenkori közzétételre csupán hivatkozik.

3. Szerzői jogok és védjegyek

A szerző törekszik arra, hogy minden publikációjában tiszteletben tartsa a felhasznált grafikák, hang- és videofelvételek és szövegek esetében a vonatkozó szerzői jogokat, hogy a saját maga által előállított grafikákat, hang- és videofelvételeket és szövegeket használjon fel, vagy nem engedélyköteles grafikákat, hang- és videofelvételek és szövegeket vegyen igénybe. Az internetes ajánlatban említett, és esetleg harmadik fél tulajdonában álló márkajelzések és védjegyek korlátozás nélkül a mindenkor érvényes védjegyjog és a bejegyzett tulajdonost megillető tulajdonjog rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. A puszta említés nyomán nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelzéseket nem védik harmadik felet megillető jogok! A szerző által létrehozott, nyilvánosan közzétett objektumok szerzői joga kizárólagosan az oldalak szerzőjét illeti meg. Ezen grafikák, hang- és videofelvételek és szövegek sokszorosítása és más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő felhasználása a szerző kifejezett engedélye nélkül tilos.

4. Adatvédelem

Ha az internetes ajánlat keretében lehetőség van személyes vagy üzleti adatok megadására (például e-mail-címek, nevek, levelezési címek), akkor a felhasználó kifejezetten önkéntes alapon osztja meg ezeket az információkat. A rendelkezésre bocsátott szolgáltatások használata és kifizetése – amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható – az ilyen jellegű adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is megengedett.

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket („cookie”), vagyis az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használ, amelyek segítségével elemezni tudja a weboldal Ön általi használatát. A weboldal felhasználó általi használatával kapcsolatban a sütik által generált információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira továbbítja, és ott tárolja azokat. Abban az esetben, ha ezen a weboldalon aktiválja az IP-névtelenítést, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség egyéb szerződő országaiban előzetesen lerövidíti az IP-címét. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az adatokat, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, weboldali tevékenységéről jelentéseket készítsen, és további weboldalhasználattal és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretein belül a böngészője által továbbított IP-címet nem vetik össze a Google egyéb adataival. A sütik tárolását megakadályozhatja a böngésző megfelelő beállításával; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljeskörűen használni a weboldal összes funkcióját. Továbbá megakadályozhatja a sütik által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címét) Google általi gyűjtését és feldolgozását a következő hivatkozáson elérhető beépülő modul letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Az általános szerződési feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további információt a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve a http://www.google.com/intl/hu/analytics/privacyoverview.html hivatkozásokon talál. Felhívjuk a figyelemét, hogy az IP-címek anonimizált gyűjtésének biztosítása érdekében (ún. IP-maszkolás) ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();” kóddal van kiegészítve.

5. A felelősséget kizáró nyilatkozat jogi érvényessége

A jelen felelősség alóli mentesítés annak az internetes ajánlatnak a részét képezi, amely erre az oldalra irányította Önt. Ha a jelen szöveg egyes részei vagy megfogalmazásai a jelenlegi jogszabályoknak nem felelnek meg, már nem felelnek meg vagy nem felelnek meg teljes mértékben, a fennmaradó rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.